Historia

Den historiska atmosfären, 1700-tals Herrgårdesom nu är matsal och dess två flygelbyggnader, den ombyggda receptionsbyggnaden, där 1800-talets ägare drev djurhållning i stor skala- bronsåldernsrösen och stenåldersgravar.
Varje byggnation på Bergby Gård är en produkt av sin tids idéer- här finns många tider!
Naturen-den fagra blommande i Roslagen - med havet, ängen, skogen och torrbacken. 
Ca 10 ha åker och produktiv skogsmark hör till fastigheten ger utrymme för fritid och rekreation liksom jakt och fiske. 


historia1historia1
historia1
hotellbyggnaderhotellbyggnader
hotellbyggnader